Slagelse Boldklub & Idrætsforening

SBI Grafik

Træning

Samlet trænerliste i SBI med mobilnumre og mailadresse findes på nedenstående link.

SBI Træner/Leder oversigt

----------

Træningstider i SBI

Bold-træning - VINTER 2017 - OKT til DEC (version 04)

Bold-træning - VINTER 2018 - JAN til MAR (version 05)

Plan for fordeling af omklædningsrum

Indendørs fodboldtræning har prioritet for de yngste årgange hos SBI.

Indendørstræning - VINTER 2017/18 - (version 1)

---------

I SBI ønsker vi de bedste trænere, der som udgangspunkt træner samme årgang i 2 år.

Trænerne fra U12 følger et fast uddannelsesforløb. Det betyder, at trænere i U12-U19 som minimum har erhvervet sig UEFA B licens.

I SBI er vi taknemmelige for, at forældre deltager aktivt og hjælper som trænere for vores U5 - U11 hold. Vi vil gerne opfordre til, at forældre henvender sig hos træneren, hvis de har lyst til at deltage aktivt i træningen. 

I SBI er der ikke forældre-træning fra U12.

Træning og spillerudvikling i SBI

Unge hjælpetrænere skaber fællesskab

I SBI vil vi gerne skabe en kultur, der giver fællesskab på flere årgange og på sigt skaber flere trænere

Derfor spiller vores ungdomsspillere fra U12-U17 med som spiller/træner i U6-U11 et par gange om året.