Slagelse Boldklub & Idrætsforening

SBI Grafik

Hjælp til kontingent

Projekt HEL Fritid

HEL Fritid er et projekt i Slagelse kommune, der har til formål at støtte børn og unge i alderen 6-18 år, som er bosat i Slagelse Kommune, med opstart til en fritidsaktivitet og hjælpe dem til at finde glæden ved et aktivt fritidsliv. 

Fritidsguiden støtter børn og unge i at blive en del af det pulserende foreningsliv og giver dem mulighed for at gå til en aktivitet i en idræts- eller kulturforening.

HEL Fritid tilbyder også fritidspas, der udgør betaling for et halvt års kontingent. Det gives til de familier, der har brug for økonomisk støtte til at få deres barn i gang med en aktivitet.

I HEL Fritid er der tilknyttet tovholdere, som er fagpersoner i Slagelse Kommune, der til dagligt har kontakt med børn, unge og deres forældre. Tovholderne vurderer om et barn eller en ung kan have glæde af HEL Fritids tilbud.

Kontakt din skole for yderligere oplysninger eller ansøgning om støtte fra projekt Hel Fritid