Slagelse Boldklub & Idrætsforening

SBI Grafik

Nyheder

SBI generalforsamling ONS 24 FEB 2016 kl. 18.30
26.01.2016

SBI generalforsamling ONS 24 FEB 2016 kl. 18.30

Sted: SBI klubhuset.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Indkomne forslag*.

5. Valg i henhold til vedtægterne (paragraf 7).

Valg af formand og valg af 3-4 bestyrelsesmedlemmer (2 årig periode).

6. Valg af to revisorer og en suppleant.

7. Fastsættelse af kontingent.

8. Eventuelt.

* Forslag skal være den fungerende formand (Michael Birkedal) i hænde ikke senere end LØR 20 FEB (mailes til mbi@sondagsavisen.dk).

Bestyrelsen

Tilbage