Slagelse Boldklub & Idrætsforening

SBI Grafik

Nyheder

PRESSEMEDDELELSE
06.02.2016

PRESSEMEDDELELSE

Bestyrelserne fra SBI og B73 har holdt et indledende møde, hvor mulighederne for en fusion blev drøftet. Det er to enige bestyrelser, der ønsker at medvirke til, at fodbolden genrejses i Slagelse og på Vestsjælland efter FCV’s konkurs. Målet er at skabe de bedste rammer og forhold i Slagelse for regionens fodboldspillere.

Optimale rammer for udvikling af alle kvindelige og mandlige fodboldspillere i Slagelse og på Vestsjælland kan skabes ved, at alle spillere samles under én forening. Samling af bredde, talent og elite, fra yngste til ældste medlem, i én stor klub kan skabe et fodboldmiljø, der driver udviklingen af fodboldspillere på alle niveauer. I en ”ny klub” skal der også være plads til breddespillere, handicaphold og en kvinde- og pigeafdeling.

Næstformand for SBI, Michael Birkedal, fortæller:Det drejer sig om nu, efter FCV`s konkurs, at samle alle gode kræfter – så vi kan få en stor, stærk og slag kraftig klub med over 1000 medlemmer – hvor bredde og elite ”støtter hinanden” med et fælles mål, at fremme fodbolden på alle niveauer – det bedste eksempel her, er Brøndby – det er målet….! ”En fusion med B73 vil understøtte vores kommende ”2020-plan - SBI Back in Business”og vil medvirke til, at Slagelse og regionen igen får topfodbold på landkortet”…

Formand for B73, James Marius Keiwe, supplerer: ”Vi ønsker sammen med SBI et nyt fællesskab, hvor bredde, elite, uddannelse og erhvervsliv går hånd i hånd. Vi ønsker, at udvikle fodbolden i Slagelse og regionen for alle som elsker fodbold. Bredde, talent og elite har brug for hinanden. Sammen kan vi arbejde mod nye mål, hvor vi kan fastholde de unge i sporten, få flere frivillige hjælpere i klubben og ligeledes sikre et godt, trygt og udviklende fodboldmiljø for spillere, forældre og trænere”.

De to bestyrelser vil sammen med ”baglandet” drøfte, hvordan en evt. fusion af de to klubber i praksis kan gennemføres. En evt. fusion og sammenlægning forventes først at kunne finde sted i år 2017. Der er en række konkrete forhold og forudsætninger herunder klubbernes, samt DBU´s vedtægter, der skal falde på plads, inden en fusion evt. kan blive aktuel.

"Navnet på en ny klub og farven på kamp-tøjet er mindre vigtigt. Helt centralt er det, at der skabes gode betingelser for at fastholde talent- og eliteudviklingen samtidig med breddefodbolden i Slagelse og regionen. Medlemmerne og andre interessenter vil naturligvis blive inddraget i den videre proces”.. fortæller Michael Birkedal og James Marius Keiwe.

Spørgmål besvares af;

SBI: Michael Birkedal 4030 4260

B73: James Marius Keiwe 2896 7913

Tilbage