Slagelse Boldklub & Idrætsforening

SBI Grafik

Nyheder

SBI og Slagelse stadion
11.03.2016

SBI og Slagelse stadion

SBI indgår konstruktivt i processen vedrørende den fremtidige anvendelse af Slagelse stadion som Slagelse Kommune har indbudt til.

SBI ønsker at anvende Slagelse stadion til fodbold. SBI har afleveret sit forslag om dette som en del af den proces der er sat i gang (læs nedenfor om tidsplan og præmisser).

SBI arbejder i disse måneder fokuseret og målrettet på at få rammerne på plads omkring organisation og sponsorer så fodbolden i Slagelse og på Vestsjælland igen kan bevæge sig op gennem rækkerne.

SBI og Slagelse Kommune er på denne rejse sammen - lidt fodboldmæssigt "som højre og venstre ben".

Tidsplan

MAN 29 FEB 2016: Åbent hus på stadion.

TIR 01 MAR 2016: Fremsendelse af forslag for anvendelse af Slagelse stadion (klik her og læs om indkomne forslag).

MAN 07 MAR 2016: Relevante fagudvalg orienteres om indkomne forslag.

MAN 04 APR 2016: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (klik for info om udvalg) tager beslutning om fremtidig anvendelse på baggrund af indkomne forslag.

Politisk vedtagne præmisser for fremtidige udnyttelse af stadion.

På mødet den 1. februar 2016 vedtog Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget følgende overordnede principper for den fremtidige brug af stadion.

# Kommunen vil tilstræbe ikke at anvende flere penge på anlægget, end den hidtil har gjort, gerne færre.

# Anlægget skal kunne bruges både til offentlige og kommercielle formål.

# Tribunerne skal kunne understøtte aktiviteterne på anlægget.

# Der er tale om anvendelse af stadion som helhed. Altså både opvisningsbane, ny og gammel siddetribune, ståtribuner bag de to mål samt indvendige lokaler i Ny Tribune.

Tekst/foto: SBI-kontor

Tilbage