Slagelse Boldklub & Idrætsforening

SBI Grafik

Nyheder

Indkaldelse generalforsamling 2017
11.02.2017

Indkaldelse generalforsamling 2017

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling 2017 - jf. klubbens vedtægter - til afholdelse tirsdag 28. februar 2017 kl. 18.30 i SBI Klubhuset.

Dagsorden

1. Valg af dirigent. (Bestyrelsen foreslår Jens Iversen, advokat (L) fra Advodan Slagelse)

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab.

4. Indkomne forslag. (Bestyrelsen fremsætter forslag til nye vedtægter - besluttes disse gennemføres resten af generalforsamlingen jf. de nye vedtægter)

5. Valg i henhold til vedtægterne (jf. § 7).

6. Valg af to revisorer og én suppleant.

7. Fastsættelse af kontingent. (Bestyrelsen foreslår: U5-U19 årlig stigning med 200 kr. / U10+U11 årlig stigning 550 kr. der betaler for et træningssæt / passive medlemmer justeres til 300 kr. årligt - nuværende kontingent satser)

8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling 2017 skal være formand Michael Birkedal i hænde senest lørdag 25. februar kl. 10.00. Forslag mailes til michael.birkedal@sn.dk.

Bestyrelsen

Tilbage