Slagelse Boldklub & Idrætsforening

SBI Grafik

Nyheder

Indkaldelse generalforsamling 2018
21.01.2018

Indkaldelse generalforsamling 2018

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling 2018 – jf. klubbens vedtægter – til afholdelse onsdag den 21. februar 2018 kl. 18.30 i SBI Klubhuset.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Peter Trinskjær, advokat (L) fra Advodan Slagelse.

2. Bestyrelsens/Formandens beretning.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse.

I henhold til vedtægternes punkt 9 vælger generalforsamlingen formand og herudover minimum 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Michael Birkedal, Kenn Madsen og Johnny Persson genopstiller. Thomas Hesselholt genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår, at Michael Birkedal vælges til formand, og at Mick Keller vælges som nyt medlem af bestyrelsen.  

6. Valg af revisor.

I henhold til vedtægternes punkt 7 skal generalforsamlingen vælge revisor. Bestyrelsen foreslår Jørgen Berthelsen og Alex Isdal.

7. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen forslår i henhold til vedtægternes punkt 4 at hæve kontingentet med 100,00 kr pr. Halvår i forhold til nuværende kontingentsats nuværende kontingent satser (passive medlemmer undtages).

Kontingentstigningen foreslås i forbindelse med øget udgifter til drift og udvikling.

Udvikling

Når alting er i bevægelse, er stilstand, det samme som tilbagegang.

Det er et mål konstant at udvikle og se fremad for SBI, derfor har vi også - som det ses helt synligt, investeret stort i udviklingen af helt nye faciliteter.

For at vi lykkes med udviklingen af såvel holdet, som den enkelte spiller, kræver det at omgivelserne og mulighederne følger med. 

Denne udvikling har SBI i 2017 formået at løfte til nye højder, som både samarbejdspartere og interessenter bemærker. 

For at holde stand i den fremadgående bevægelse, er det vigtigt at klubben holder momentum i udviklingen og formår at følge med.

SBI ønsker at se klubben som en helhed, hvor investeringen i den enkelte spiller, går på tværs af årgange og muligheder.

Fra søsættelsen af en unik klub, hvor spilleren fra ung til senior sættes i fokus, skal vi nu i havn.

Drift

Politiske vinde har i seneste periode udgjort en hvis bekymring omkring de økonomiske udmøntninger.

Vi kan ikke justerer vindens retning, men vi kan tilpasse klubbens sejl.

Slagelse Kommune har ved budgettet vedtaget en besparelse på foreningsområdet, som vi endnu ikke ved hvordan økonomisk vil udmøntes i driften.

Se artikel: https://sn.dk/Slagelse/Idraet-i-oproer-over-nedskaeringer/artikel/697046

Herudover er klubben, af kommunen, blevet pålagt merudgifter til drift af faciliteterne under Gl. Tribune og disse udgør alene en merudgift på KR 75.000-100.000 pr. år.

Klubbens markedsføringsbidrag er i 2018 fastlagt til at udgøre 100.000 under forudsætning af oprykning fra Danmarksserien til 2. Division.

Til sammenligning var markedsføringsbidraget i 2017, selvsamme, uden forudsætninger.

Skulle klubben endvidere kvalificere sig til 2. Division, påregnes yderligere omkostninger i forhold til divisionsforeningens krav til klubben.

Hovedparten af nye og flere penge til den videre udvikling af klubben skal komme fra sponsorer og investorer, men det enkelte medlem skal også deltage i bidraget til at løfte klubben til nye højder.

Så på baggrund af disse estimater og observationer, forslår klubben dermed en kontingentstigning med 100,00 kr pr. Halvår i forhold til nuværende kontingentsats (passive medlemmer undtages)


8.
Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling 2018 skal være formand Michael Birkedal i hænde senest fredag den 16. februar 2018 kl. 10.00. Forslag mailes til michael.birkedal@sn.dk.

Vel mødt!

Bestyrelsen

Tilbage